Barnard (priezvisko)

priezvisko

Barnard je anglické a afrikánske priezvisko, odvodené od mužského mena Bernard. V Česku je veľmi zriedkavé, s najväčším výskytom v Černošiciach. Na Slovensku sa vôbec nevyskytuje.

Barnard
Priezvisko muža
Počet na Slovensku0
Počet v Česku4
Barnardová
Priezvisko ženy
Počet na Slovensku0
Počet v Česku2
 
Pôvodanglický, afrikánsky
Podľa údajov z roku1995 (SR), 2015 (ČR)
Rozšírenie na Slovensku mužské, ženské (www.slovniky.juls.savba.sk)
Mapa rozšírenia v Česku mužské, ženské (KdeJsme.cz)

Známi nositelia upraviť

Pozri v článku Barnard.

Pozri aj upraviť

Galéria upraviť