Base64 je dátový formát zobrazujúci binárne dáta pomocou tlačiteľných ASCII znakov.

Externé odkazy upraviť