Bejt din

rabínsky súd

Bejt din (בית דין) je hebrejský termín pre rabínsky súd. Má spravidla troch členov.