Belit

chemická zlúčenina

Belit (Ca2SiO3) (skrátene C2S) je jedna zo zložiek portlandského cementu. V prírode sa vyskytuje ako minerál wollastonit.

Jeho prednosť je v tom, že dodáva dlhodobú pevnosť portlanskému cementu, toto spôsobuje nízke hydratačné teplo. Vytvára tri modifikácie (alfa, beta, gama), kde modifikácia gama je hydraulicky neúčinná. Belit sa používa ako podstatná zložka cementov na masívne stavby.