Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť údajov/dát alebo dátová bezpečnosť, prípadne zabezpečenie dát/údajov, je ochrana dát proti nepovolenému prístupu, prenosu, zmenám alebo zničeniu, ktorý sa vyskytol či už náhodou alebo úmyselne. Podobný je pojem informačná bezpečnosť.

Bezpečnostné cieleUpraviť

Pri snahe dosiahnuť bezpečnosť dát sa definujú tieto generické bezpečnostné ciele:

IntegritaUpraviť

Dáta nemôžu byť ľubovoľne zmenené.

DôvernosťUpraviť

Údaje sú prístupné iba oprávneným osobám.

AutentifikáciaUpraviť

Autentifikácia je mechanizmus identifikácie a overenia identity, pozostáva z dvoch zložiek: a) Identifikácia - login, meno používateľa, prihlasovacie "ID", predstavenie sa. Otázka: "Kto si?" Identifikácia: "Som užívateľ Jožko." b) Autentizácia - overenie identity jedinečným príznakom, osobné heslo, osobný certifikát vystavený na konkrétnu osobu, odtlačok prsta. Autentizácia: "Tvrdíš, že si Jožko. Ale si to naozaj ty? Preukáž sa svojím jedinečným heslom/certifikátom atď."

AutorizáciaUpraviť

Autorizácia znamená overiť oprávnenia osôb, či objektov na prácu s dátami.

NepopierateľnosťUpraviť

Nepopierateľnosť pôvodu dát (taktiež možno uvažovať nepopierateľnosť samotného podania, prenosu či prijatia dát).

ReferencieUpraviť