Bibliografický záznam

Bibliografický záznam (angl. bibliographic record) je usporiadaná množina bibliografických údajov a ďalších údajov, ktoré zahŕňajú formu a obsah dokumentu. Je to základný bibliografický text, ktorý má deskriptívnu, identifikačnú, lokalizačnú, informačnú a substitučnú funkciu. Čiže: popisuje dokument, identifikuje dokument, informuje o tom, kde sa dokument nachádza, podáva informáciu o jeho obsahu a zastupuje dokument.[1]

Referencie upraviť

  1. KATUŠČÁK, D.: Chrestomatia k základom bibliografie, 2006, s. 27. [1]

Zdroje upraviť