Biela voda (prítok Teplice)

Biela voda je potok v Turci, vo východnej časti okresu Turčianske Teplice.[1] Je to ľavostranný prítok Teplice, meria 5 km a je tokom V. rádu.

Pramení vo Veľkej Fatre, v podcelku Bralná Fatra[2], pod sedlom Malý Šturec (890,0 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 760 m n. m. Tečie západoseverozápadným smerom po hranici medzi Veľkou Fatrou na severe a Kremnickými vrchmi na juhu. Sprava, pri horárni Bartoška, priberá Hlboké (0,5 km), zľava potok zvaný Pod Flochovou (2,3 km), následne pravostrannú Dolnú Dierovú (0,5 km) a ľavostranný prítok zvaný Z Dolinky (1 km). Do Teplice ústi východne od obce Čremošné, neďaleko horárne Žarnovica, v nadmorskej výške okolo 630 m n. m. Pri sútoku s potokom Pod Flochovou leží horáreň Bartoška, pri nej rekreačná osada.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.