Binomické meno je dvojslovný vedecký názov, ktorý identifikuje každý známy druh. Názov druhu pochádza z latinčiny alebo gréčtiny. Skladá sa z rodového mena písaného s veľkým začiatočným písmenom a z druhového mena, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom – napr.: Homo sapiens, Felis serval alebo Tyrannosaurus rex.