Biogénny (gr.) znamená nevyhnutne potrebný pre život; zúcastňujúci sa na životnych javoch; životodarný, životoplodný, organogénny; opak: abiogénny.