Biokulturológia

Biokulturológia (z gréčtiny: bios, „život“ a latinčiny: colere, „pestovať“) je odbor antropológie a kulturológie skúmajúci kultúru ako atribút ľudstva, jeho adaptačnú stratégiu a univerzálne technológie. V súvislosti s tým aj vzťahy medzi kultúrou a biologickou evolúciou.[1]

Priekopníci biokulturólógie:

  • Václav Soukup
  • Martin Soukup

ReferencieUpraviť

  1. Martin Soukup, Václav Soukup. Biokulturologie [online]. [cit. 2012-03-20]. Dostupné online. http://www.biokulturologie.cz/