Otvoriť hlavné menu

Bionómia alebo biológia druhu[chýba zdroj] je veda/náuka o spôsobe života živočíchov, najmä o priebehu vývojového cyklu jedinca určitého druhu. Náplňou bionómie je jeho životný cyklus, stravovacie návyky, rozmnožovanie a pod. druhu.