Bitúmen (nevhodne či nesprávne [bohemizmus]: živica)[1] je akákoľvek tuhá či kvapalná zmes uhľovodíkov, ktoré boli extrahované bežnými organickými rozpúšťadlami z novších aj starých sedimentov obsahujúcich organickú hmotu.

Kvapalná zmes bitúmenov.

Pravé (či prírodné) bitúmeny sú napr. prírodné asfalty, prírodné vosky (napr. ozokerit), zemný plyn a ropa.

Tzv. druhotné bitúmeny sú podobné látky vzniknuté chemickým či fyzikálne-chemickým pochodom z prírodných bitúmenov alebo iných prírodných horľavých hornín (dechtov, fúkaných asfaltov).

Bitúmeny nie sú rozpustné vo vode, úplne alebo čiastočne rozpustné sú v benzéne, chloroforme, sírouhlíku a iných organických rozpúšťadlách, hustota 0,95-1,50 g/cm ³.

ReferencieUpraviť

  1. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária. O slovách živica (čes. pryskyrice) a bitúmen (čes. živice). Slovenská reč, 1968, roč. 33, čís. 4, s. 259-260. Dostupné online [cit. 2014-11-17].

ZdrojeUpraviť