Blanice (prítok Otavy)

Blanice je rieka v južných Čechách. Je to najvýznamnejší pravostranný prítok Otavy, meria 93,3 km, povodie zaberá plochu 860,5 km² a hodnota priemerného prietoku v ústí je 4,23 m³/s.

Blanice v Putimi

Pramení v Šumavskom podhůří na severnom úpätí vrchu Knížecí stolec (1 226 m n. m.), v blízkosti zaniknutej osady Zlatá v nadmorskej výške 972 m n. m. Na hornom toku tečie najprv severozápadným smerom, pričom vytvára výrazné zákruty, pri osade Krejčovice sa stáča najprv na sever, následne na severovýchod. Severne od mesta Prachatice napája vodnú nádrž Husinec a zvlneným korytom pokračuje severovýchodným smerom. Pri obci Krašlovice sa stáča na východ, vzápätí sa za mestom Vodňany oblúkom stáča na sever a za Protivínom už pokračuje k ústiu severozápadným smerom. Do Otavy ústi pri obci Putim v nadmorskej výške 362 m n. m., juhojuhozápadne od mesta Písek.

Významnejšími prítokmi sú Pucheřský potok, Farský potok, Zlatý potok, Radomilický potok sprava a Černý potok, Libotyňský potok, Černý potok zľava.

Rieka preteká cez Arnoštov, Husinec, Strunkovice nad Blanicí, Bavorov, Vodňany a Protivín.

Iné projektyUpraviť