Blastocysta je skoré štádium ontogenézy človeka. Vytvára sa z moruly na začiatku 5. dňa po oplodnení.

V morule sa vytvorí dutina - tzv. dutina blastocysty. Na rozdiel od typickej blastuly, ktorú tvorí dutina obklopená jednou vrstvou buniek, u človeka sa v jednom póle nahromadí väčší zhluk buniek. Tento sa označuje ako embryoblast (v anglickej literatúre ICM - inner cell mass; budúce embryo), jednovrstvový obal dutiny blastocysty ako trofoblast (gr. trophe - výživa; budúce plodové obaly).

Blastocysta sa počas 6.-7. dňa zanorí do sliznice maternice, pričom tento proces sa odborne nazýva uhniezdenie - nidácia (lat. nidus - hniezdo). Nidácia je zo strany blastocysty aktívny proces, kedy trofoblast uvoľňuje proteolytické (bielkoviny štiepiace) enzýmy, ktoré uvoľňujú medzibunkové spojenia sliznice. Do sliznice sa zanorí celá, najhlbšie je pól s embryoblastom.

Ďalší vývoj pokračuje do štruktúry, ktorá sa u cicavcov označuje ako plodové vajce (gastrula primitívnejších organizmov).