Bludisko čuchovej kosti

(Presmerované z Bludiská čuchovej kosti)

Bludiská čuchovej kosti (lat. jedn. číslo labyrinthus ethmoidalis) sú dva (párové) útvary čuchovej kosti.

Tvorí ich niekoľko tenkostenných dutiniek čuchovej kosti (cellulae ethmoidales, sinus ethmoidales), ktoré súvisia s nosovou dutinou. Bočné ohraničenie bludísk tvorí ako papier tenká očnicová platňa (lamina orbitalis), ktorá je obrátená do očnice a ventrálne sa dotýka slznej kosti, hore čelovej kosti, dorzálne malých krídel a dole čeľuste.

Dutinky bludiska čuchovej kosti sa delia na predné dutinky čuchovej kosti (cellulae ethmoidales anteriores) a zadné dutinky čuchovej kosti (cellulae etmhoidales posteriores), a to podľa toho či ústia do nosovej dutiny pod strednou mušľou nosa alebo nad ňou. Mediálna plocha bludiska je obrátená do nosovej dutiny. Z tejto steny sa oproti nosovej priehradke vyklenujú nosové mušle - horná nosová mušľa (concha nasalis superior) a pod ňou väčšia stredná nosová mušľa (concha nasalis media). Počas vývinu je nad hornou nosovou mušľou ešte naznačená najhornejšia nosová mušľa (concha nasalis suprema), ktorá neskôr zakrpatie.

Stredná nosová mušľa má na dolnom obvode štíhly háčikovitý výbežok (processus uncinatus), ktorý sa dotýka dolnej nosovej mušle. Z bočnej strany sa oproti háčikovitému výbežku vyklenuje jedna z predných dutiniek čuchovej kosti - čuchová bublina (bulla ethmoidalis).