Bodová digitalizácia

Bodová digitalizácia alebo digitalizácia bodov objektov je spôsob digitalizácie objektov z grafickej predlohy po bodoch na číslicový záznam vo forme účelovo usporiadaných pravoúhlych súradníc.