Bohohľadačstvo bol nábožensko-filozofický smer v Rusku, usilujúci sa dokázať, že cieľ spoločenského vývoja spočíva v uskutočnení ideálov správne chápaného 'nového' kresťanstva: cieľ života spočíva v hľadaní Boha, poslaním dejín je realizácia božského v ľude, vytvorenie bohočlovečenstva. Náboženské ideály možno uskutočniť už tu na zemi v podobe svätého spoločenstva.

Idey bohohľadačstva sa stali populárnymi najmä po porážke revolúcie 1905-1907. Predstaviteľmi boli: Nikolaj Alexandrovič Berďajev, D. Merežkovskij, N. Minskij a i.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.