Boj o život

Boj o život je pôsobenie organizmov proti tým faktorom neživej prírody a živej prirody, ktoré sú nevýhodné na ich život a rozmnožovanie.

Ako dôsledok boja o život prežívajú a zanechávajú po sebe najpočetnejšie a najživotaschopnejšie potomstvo tie jedince, ktoré sa najlepšie prispôsobujú okolitým podmienkam. Boj o život je jedna z foriem vzájomných vzťahov medzi organizmami v rámci jedného druhu a medzi predstaviteľmi rozličných druhov, je to faktor evolúcie rastlín a živočíchov. Z aplikácie koncepcie boja o život pri výklade spoločnosti vychádza sociáldarvinizmus.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.