Boot sektor

Boot sektor je vyhradená oblasť na pevnom disku, diskete alebo inom záznamovom médiu. Obsahuje krátky a pre bežného používateľa neprístupný program obvykle pre spustenie operačného systému.

Typy boot sektorovUpraviť

Existujú dva hlavné typy boot sektorov:

  • Master boot record (MBR) je prvým sektorom záznamového média, ktoré bolo rozdelené na oddiely. Môže obsahovať program smerujúci do aktívneho oddielu a spúšťať jeho Volume Boot Record.
  • Volume Boot Record je prvým sektorom záznamového média, ktoré nebolo rozdelené na oddiely alebo prvý sektor individuálneho oddielu na médiu, ktoré bolo rozdelené na oddiely. Môže obsahovať program pre zavedenie a spustenie operačného systému (alebo samostatného programu) nainštalovaného na médiu alebo v danom oddieli.

Aby bol boot sektor platný, musí byť na jeho konci umiestnené dvoj bajtové slovo 0xAA55 označované boot sector signature. Inak BIOS alebo program v MBR oznámi chybovú hlášku a zastaví bootovací proces.

Boot sektor a počítačové vírusyUpraviť

Pomocou boot sektoru môže počítačový vírus získať kontrolu nad operačným systémom. Vírusy infikujúce boot sektor nahradzujú zavádzač v boot sektore (na diskete alebo pevnom disku) vlastným programom.