Boridovanie

Boridovanie je proces chemickotepelného spracovania založený na difúznom nasycovaní povrchu materiálov bórom. Účelom je zvýšenie ich povrchovej tvrdosti, odolnosti proti opotrebeniu pri abrazívnom a klznom trení, pri trení za zvýšených teplôt a korózii. Proces sa uskutočňuje v kvapalnom, plynnom alebo prostredí pri teplotách od 900 do 1050 °C.[1]

Často sa používa na oceľ, ale môže sa použiť aj na iné zliatiny a cermet.[2]

ReferencieUpraviť

  1. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovník cudzích slov. [s.l.] : Slovenské pedagogické nakladatel̕stvo, 1990. 943 s. Dostupné online.
  2. Ultrafast Boriding in HighTemperature Materials Processing Industries [online]. eere.energy.gov, [cit. 2018-12-11]. Dostupné online. (po anglicky)