Bozón W a Z

Bozóny W a Zelementárne častice, ktoré sprostredkúvajú slabú interakciu. Boli objavené v CERNe v roku 1983 a považujú sa za hlavný úspech teórie štandardného modelu fyziky častíc.

Feynmanov diagram beta rozkladu neutrónu na protón, elektrón a elektrónové antineutríno cez ťažký W bozón

Častica W je pomenovaná po slove "weak", čo znamená "slabý" a označuje slabú interakciu. Z častica má názov z dôvodu, že sa predpokladalo, že to bude posledná častica, ktorú je potrebné objaviť. Iné vysvetlenie je také, že názov je odvodený z toho, že má nulový elektrický náboj (Z ako "zero", po slovensky "nula").