Bučačská mierová zmluva

Bučačská mierová zmluva z 18. októbra 1672 bola zmluva uzatvorená medzi Osmanskou ríšou a Poľsko-litovským štátom po jeho porážke vo vojne v roku 1672. Poľský Sejm však tento mier neprijal, pretože na základe tejto dohody sa Poľsko malo zriecť Podolia a platiť tureckému sultánovi daň. Preto na jeseň v roku 1673 vypukla nová vojna a jej konečné podmienky pre porazeného boli stanovené v Žuravinskej mierovej zmluve v roku 1676.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

  • Katalog dokumentów tureckich (Katalog ręкорisów orientalnych ze zbiorów polskich), t. I, cz. I, Warsz., 1959.