Buddhi je šiesta zložka tela, manas, ktorá už nemá energiu agresívne sa domáhať vstupu do sveta.

Buddhi je neaktívna myseľ schopná pozorovať, usudzovať a múdro rozhodovať. Jej nižším aspektom je utilitaristické rozumárstvo, ktoré však mizne v okamihu, keď sa človek prestane opierať o svoje osobné presvedčenia, ktoré získal zrodením alebo vychovou, ale usiluje sa o objektivne hodnotenie situácií. Buddhi tak silnie a poskytuje človeku zistenie, že sa v živote okrem horúčosti pochádzajúcej z výrazne činnej kámy vyskytuje aj chlad vznikajúci z bezžiadostivosti – teda stav mimo všetkých bežných útrap. Keď sa budhi takto prejaví, automaticky vzniká aj múdrosť, ktorá je najlepším ochrancom pred pádom do utrpenia.