Budova Bauhausu v Dessau

Budova Bauhausu v Dessau je budova, ktorú navrhol Walter Gropius v roku 1925 do mesta Dessau. Táto budova bola postavená pri príležitosti sťahovania sa Bauhausu z Weimaru do Dessau kvôli politickým nezhodám. Ochranné krídla mesta Dessau umožňovali vytvoriť jedinečný školský koncept ateliérov, dielní, internátov a domov učiteľov. Podobne ako motto Bauhausu – spojiť architektúru, umenie, dizajn a remeslo v jeden celok, tak pôsobí aj táto budova, ktorú možno chápať ako manifest funkcionalizmu.

Budova Bauhausu

Koncept

upraviť
 
Typografia od Herberta Bayera nad vchodom budovy Bauhausu v Dessau

Walter Gropius dôsledne oddelil časti budovy Bauhausu a navrhol ich podľa ich funkcie. Hmota budovy je rozčlenená do troch krídel zalomených do tvaru L, ktorý spolu zo zeleňou vytvára jedinečný urbanistický koncept. Škola a dielne sú spojené cez dvojpodlažne prebiehajúci most, ktorý sa tiahne ponad prístupovú cestu z Dessau. Na tejto budove sú uplatnené veľkorysé zasklené fasády použité na presvetlenie učební a dielní v kombinácii s bielymi omietkami prechádzajúcimi do bielo-čierno-šedej palety funkcionalizmu. Do tejto kompozície sú vkladané sýte červené a žlté plochy typické pre školu Bauhausu. V tejto budove spolu ladia všetky prvky – osvetlenie, mobiliár, výtvarné umenie.

Dispozícia

upraviť

Základnou štruktúrou Bauhausu je jasne a dôkladne zvážiť vonkajší systém spájajúci krídla, ktoré zodpovedajú za vnútorný prevádzkový systém školy. Administratíva bola umiestnená na prvom podlaží mosta a v hornom podlaží bol kabinet dvoch architektov Waltera Gropiusa a Adolfa Meyera, ktorý bol prirovnávaný k lodnému mostíku kapitána, výhľadom ku svojej polohe. Ubytovanie a školské budovy sú prepojené cez krídla, kde medzi stupňami nachádzame montážnu halu a jedáleň.

Konštrukcia

upraviť

Na budove je použitý nový technologický a konštrukčný systém tých čias a to železobetónový skelet s hríbovými stropmi kombinovaný s murivom na jednotlivých podlažiach, a pochôdznou strechou tvorenou asfaltovými dlaždicami. Jednou z najlepších vlastností skeletovej konštrukcie u tejto budovy bolo zrušenie funkcie nosnej a deliacej steny. Týmto systémom sa dosiahlo to, že tiaž konštrukcie sa preniesla do železobetónových ramien a murivo sa stáva výplňovým materiálom medzi doskami a stĺpmi. Systematické vylepšenia v skeletovej konštrukcii viedli k vytvoreniu subtílnejšej konštrukcie a presvetlenie fasád zasklenými konštrukciami.

Ekonomika stavby

upraviť

Budova mala v celkovom dôsledku 42445 metrov kubických a jej celkové náklady predstavovali 905 500 mariek. Táto budova bola postavená za pomoci učiteľov a študentov Bauhausu, pričom mohla byť vnímaná ako ideálny prostriedok výchovy.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť