Buzuk (arab. بزق buzuq ) je arabský strunový nástroj. Príbuzné nástroje sú grécky nástroj buzuki a turecké nástroje saz a baglama.

Hra na buzuk