Bystrý potok (prítok Neresnice)

prítok Neresnice

Bystrý potok je potok na Strednom Pohroní, v juhozápadnej časti okresu Zvolen.[1] Je to ľavostranný prítok Neresnice, meria 10,3 km a je tokom V. rádu. Krátky úsek v okolí prameňa leží na území okresu Banská Štiavnica, pričom pramenná oblasť je súčasťou prírodnej rezervácie Gajdošovo a horný tok tečie územím CHKO Štiavnické vrchy.

Pramení v Štiavnických vrchoch, v podcelku Skalka, východojuhovýchodne od obce Banský Studenec, severovýchodne od kóty 701 m v nadmorskej výške cca 675 m n. m. Od prameňa tečie sprvu na východoseverovýchod cez chránené územie Gajdošovo, v lokalite Kuracia sa stáča na sever a preteká Bystrou dolinou. Tu priberá ľavostranný prítok z východného svahu Skalky, ďalej sa stáča na severovýchod a sprava priberá prítok z oblasti Rebecanu. Následne tečie na krátkom úseku na sever, zľava priberá Drieňovú, potom mení smer toku na severovýchod a na hranici CHKO Štiavnické vrchy priberá krátky ľavostranný prítok vznikajúci SSV od kóty 601 m. Vzápätí sa stáča na východ, preteká popri chate Bystré na pravom brehu a zároveň vstupuje do Pliešovskej kotliny. Na dolnom toku už tečie viac východoseverovýchodným smerom, zľava ešte priberá občasný prítok vznikajúci južne od kóty 391 m a koryto sa niekoľkokrát vlní. Severne od obce Dobrá Niva sa vlieva v nadmorskej výške cca 348 m n. m. do Neresnice.[2]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-15]. Dostupné online.