Common Development and Distribution License

(Presmerované z CDDL)

Common Development and Distribution License (CDDL) je softvérová licencia pre slobodný softvér od firmy Sun Microsystems. Ako základ bola použitá licencia Mozilla Public License (MPL) verzie 1.1.

Príklady produktov vydaných pod licenciou CDDL: