Riadok rýchlej vyrovnávacej pamäte

(Presmerované z Cache line)

Riadok alebo blok rýchlej vyrovnávacej pamäte (angl. cache line resp. cache block) je najmenšia jednotka pamäte, ktorá môže byť prenesená medzi operačnou pamäťou a rýchlou vyrovnávajúcou pamäťou.

Namiesto jednotlivých bajtov resp. slov, obsahuje obvykle každý záznam hlavnej vyrovnávacej pamäte určitý počet slov, označovaných ako riadok alebo blok rýchlej vyrovnávacej pamäte. Tento sa číta resp. zapisuje do rýchlej vyrovnávacej pamäte v jednom kroku.