Cambridgeská ekonomická škola

Cambridgeská ekonomická škola alebo cambridgeská národohospodárska škola alebo cambridgeská škola bola škola ekonomického myslenia, ktorej základy položil Alfred Marshall. Bol zakladateľom a zároveň osobnosťou tak výraznou, že ostatní príslušníci tejto školy prevzali spôsob jeho ekonomickej analýzy. Dôležitým znakom školy bola snaha uchovať myšlienky anglických klasikov, napríklad Adama Smitha. Výrazný bol jej záujem o ekonomickú rovnováhu a o ekonomický blahobyt.

Alfred Marshall položil základy Cambridgeskej ekonomickej školy.

Od lausannskej školy sa odlišovala v chápaní všeobecnej rovnováhy trhov. Cambridgeská škola používala metódu čiastočnej rovnováhy trhu: skúmala dopyt, ponuku a rovnováhu určitého trhu za predpokladu, že na všetkých ostatných trhoch neprichádza k žiadnym zmenám. Tento pohľad bol značne zjednodušený, avšak do dnešných dní pretrval a používa sa v mikroekonómii.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť