Carolyn Woodová Sherifová

Carolyn Woodová Sherifová (* 26. jún 1922 – † 1982) bola americká psychologička.

Zaoberala sa problematikou sociálnej psychológie, podieľala sa na výskume, ktorý zahŕňal experimenty v oblasti konfliktov v rámci skupiny a riešenie konfliktov. Zaoberala sa úlohou genderu v súvislosti so sebadôverou, skupinovým správaním, statusom a rolou v spoločnosti. Spolu s manželom Muzarom Sherifom vytvorila „social judgment-involvement theory“.

  • Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment (1961); Attitude And Attitude Change: The Social Judgment-Involvement Approach.