Cenina (všeobecne)

Cenina je chránená nepeňažná tlačovina, t.j. doklad o zaplatení poplatku za spoplatnené konanie (úkon) orgánu verejnej správy, súdu a pošty alebo o osvedčení určitej skutočnosti. Cenina preukazuje hodnotu, ktorá je na nej napísaná.

Rozlišujú sa:

Poštové ceniny podľa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách sú: a) známky s označením "Slovensko" alebo "Slovenská republika", prípadne s doplneným symbolom Európskej únie (ďalej len "poštová známka"), b) lístky, obálky, aerogramy a pigeongramy s vyobrazením poštovej známky (ďalej len "poštová celina"), c) výplatné značky s označením "Slovensko" alebo "Slovenská republika", prípadne s doplneným symbolom Európskej únie zo samoobslužných technických zariadení (ďalej len "výplatná značka"), d) prúžky do výplatných strojov, e) medzinárodné odpovedky vydané Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie.

ZdrojeUpraviť