Centroméra alebo kinoméra (lat.+ gr.) je krátka oblasť chromozómu, ktorou sa chromozóm pripája k vláknam deliaceho vretienka pri mitóze počas metafázy. Opticky sa javí ako zúženina chromozómu. Miesto prekríženia dvoch chromatíd.