Certifikát

úradné osvedčenie

Certifikát je osvedčenie, potvrdenie, preukaz. Právne ide o písomné úradné overenie alebo osvedčenie. Certifikát dôveryhodne potvrdzuje súvislosť identity subjektu s jeho vlastnosťami.

Konkrétnym príkladom je občiansky preukaz, ostatné doklady vydávané štátom, členské karty... Štátny orgán v dokladoch preväzuje identitu občana (meno, priezvisko) dôveryhodným spôsobom (zabezpečovacie prvky, kontrolné kódy) s jeho vlastnosťami (adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ale aj pohlavie). Rôzne spoločnosti vydávajú rôzne členské karty, ktoré potvrdzujú identitu osoby s ďalšími údajmi. Tieto údaje potom držiteľom dovoľujú využiť rôzne výhody (zlatá Visa karta, identifikačná karta riaditeľa vs. upratovačky).

Certifikáty sa v komerčnej sfére vydávajú ako osvedčenie o splnených kritériách, či nadobudnutých vlastnostiach a schopnostiach.

Príklady:

  • certifikáty kvality výroby (akosti)
  • certifikáty odbornej spôsobilosti
  • certifikáty o absolvovaní jazykových kurzov

V elektronickom svete sa používajú digitálne certifikáty, na ktorých princípe je založený digitálny podpis a zabezpečený variant protokolu HTTP - HTTPS.

Externé odkazy

upraviť
  • www.certifikaty.sk - Na týchto stránkach sa nachádzajú certifikáty vydané autorizovanými/notifikovanými osobami na Slovensku v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z.