Cestovný poriadok

rozvrh trás pravidelne jazdiacich hromadných dopravných prostriedkov

Cestovný poriadok (skratka CP) je rozvrh trás pravidelne jazdiacich hromadných dopravných prostriedkov (autobusov, vlakov, lietadiel, lodí atď.) a ich odchodov a príchodov na jednotlivé zastávky či stanice. CP železničných a autobusových dopravcov je vydávaný na obdobie jedného roka o polnoci zo soboty na nedeľu, spravidla v druhý víkend decembra.

Cestovný poriadok

Železničný cestovný poriadok

upraviť

Železničná správa, ktorá vykonáva správu a prevádzku na železničnej sieti, vydáva tzv. Grafikon vlakovej dopravy (GVD), čo je generálny plán pre organizáciu a prevádzku železničnej dopravy. Vyplývajú z neho úlohy pre všetky zložky, ktoré sa zúčastňujú na železničnej doprave.

GVD a z neho vyplývajúci Knižný cestovný poriadok (KCP) je vydávaný na obdobie jedného roka, pričom táto zmena je vykonávaná o polnoci zo soboty na nedeľu, spravidla v druhý decembrový víkend.

Železničný cestovný poriadok na Slovensku

upraviť

Pre jednotlivé trate sú vydané grafické plány ako výňatky z GVD, očíslované číslami 101 - 130. Plány obsahujú grafické znázornenie časových údajov na vodorovnej osi a nákresy jednotlivých tratí, staníc, dopravní, výhybní, odbočiek, hradiel, hlásníc, zastávok, nákladíšť, ktoré ovplyvňujú jazdu vlakov na danej trati. Tieto údaje, spolu s doplňujúcimi spresneniami, sú na zvislej osi. Časové, vzdialenostné údaje, s údajmi o zastavení, pobyte odchode, cestovných časoch, rýchlosti, druhu záťaže, druhu HDV, údajmi o brzdení súpravy, triede a sklone na trati sú uvedené v takzvanom tabuľkovom cestovnom poriadku vlakov. Všetky tieto tabuľkové cestovné poriadky sú sústredené v jednej pomôcke, v Zošitovom cestovnom poriadku (ZCP). Okrem toho obsahujú tieto brožúrky rôzne doplňujúce tabuľky a údaje. K týmto ZCP sú vydávané ďalšie pomôcky Tabuľky traťových pomerov (TTP). Obsahujú rôzne údaje spolu s km polohami rôznych zariadení na jednotlivých tratiach ako dopravne, polohy návestidiel, polohy priecestí a druhy zabezpečenia, umiestnenia traťových telefónov, údaje o rýchlosti a obmedzenia rýchlosti a pod.

Výpis časových údajov vlakov osobnej prepravy, ktoré sú určené verejnosti, vydáva správca železničnej dopravy v KCP. Doplnený je výňatkami z tarifných a prepravných predpisov, radením vlakov, prehľadom o trasách diaľkových vlakov, zoznamom staníc, kilometrovníkom, mapou železničnej siete, prípadne cenníkmi.

Vydavateľom KCP sú Železnice Slovenskej republiky na základe požiadaviek prevádzkovateľov vlakov osobnej dopravy - v súčasnosti Železničná spoločnosť Slovensko, RegioJet, Arriva a Leo Express, v minulosti tiež BRKS.

GVD a z neho vyplývajúci KCP je vydávaný na obdobie jedného roka, pričom prechod na nový GVD sa realizuje o polnoci zo soboty na nedeľu, spravidla v druhý víkend decembra. Zmeny GVD bývajú vydávané aj počas jeho platnosti, spravidla v marci a v júni; v iných termínoch len výnimočne.

Autobusový cestovný poriadok

upraviť

Autobusový cestovný poriadok na Slovensku

upraviť

Autobusový CP je vydávaný každým dopravcom samostatne, preto je jeho zostavovanie pre všetkých dopravcov na jednej trase komplikovanejšie. Dominantné postavenie však ešte z čias pred r. 1989 majú sprivatizované zložky bývalej jednotnej celoštátnej spoločnosti SAD.

Externé odkazy

upraviť