Charkovské metro je podzemná rýchlodráha v Charkove, ktorá má tri linky usporiadené v centre mesta do prestupného trojuholníka.

Mapa siete

Sieť má dĺžku 35,4 km a 28 staníc. Konštrukčne ide o klasické metro sovietskeho typu s razenými stanicami v centre mesta a hĺbenými stanicami na okraji.

Dejiny upraviť

Prvé projekty na vybudovanie metra sa objavili v časoch, keď bol Charkov hlavným mestom Ukrajiny. V 30. rokoch sa úrady premiestnili do Kyjeva, v druhej svetovej vojne mesto utrpelo ťažké škody a s výstavbou metra sa preto v 50. rokoch začalo najprv v Kyjeve.

V 60. rokoch sa začala ukazovať nedostatočná kapacita povrchovej dopravy a v roku 1968 sa začalo s výstavbou podzemnej rýchlodráhy.

O sedem rokov neskôr, 23. augusta 1975, bol otvorený prvý úsek metra s dĺžkou 10,4 km s ôsmimi stanicami. Na rozdiel od starších sietí podobného typu v bývalom ZSSR malo v Charkove metro pôsobiť skôr moderne ako ozdobne, preto sa stvárnenie mnohých staníc zaobišlo bez nákladných dekoratívnych prvkov známych z moskovského alebo petrohradského metra. Stanice sú však poňaté vo veľkolepom štýle, na ich obklad bolo použité množstvo mramoru a žuly, osvetlenie mnohých staníc zabezpečujú lustre.

V budúcnosti sa počíta s rozovjom siete, v roku 2025 má existovať 30 km nových tratí, počíta sa aj s vetvením existujúcich tratí. Rozširovanie metra postupuje pomaly, v 90. rokoch bola otvorená nová linka Olexijivska. V polovici 1. desaťročia 21. storočia pribúdali nové stanice, nie však nové úseky s mnohými stanicami ako predtým.

Linkové vedenie upraviť

# Názov Rok otvorenia Dĺžka Počet staníc
1 Cholodnohirsko-Zavodska 1975 17,3 km 13
2 Saltivska 1984 10,3 km 8
3 Olexijivska 1995 7,9 km 7
Celkom 35,4 km 28

Vozový park upraviť

Dopravu zabezpečujú päťvozové súpravy typu 81-71 v niekoľkých sériách.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť