Chatová osada je (podľa vyhl. 419/2001 Z.z.) ubytovacie zariadenie na prechodné ubytovanie návštevníkov výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách.

Chatová osada môže byť vybudovaná ako:

  • a) samostatný areál, ktorý musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v tabuľkovej časti,
  • b) súčasť kempingu, pre ktorú platia rovnaké klasifikačné znaky ako pre samostatný areál, ale vstupné priestory s recepciou a všetky ostatné zariadenia a vybavenosť sú spoločné,
  • c) dependance hotelového zariadenia, kde hotelové zariadenie poskytuje pre hostí ubytovaných v chatovej osade celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede chatovej osady. Dochádzková vzdialenosť pre dependance v chatovej osade zaradenej do triedy x a xx je najviac 500 m a v chatovej osade zaradenej do triedy xxx je najviac 400 m.