Choroby nervového systému (MKCH-10)

VI. kapitola - CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (MKCH-10, G00 - G99)

Obsahuje tieto skupiny položiek

Kódy Popis
G00 - G09 Zápalové choroby centrálneho nervového systému
G10 - G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém
G20 - G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
G30 - G32 Iné degeneratívne choroby nervového systému
G35 - G37 Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
G40 - G47 Epizodické a záchvatové poruchy
G50 - G59 Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí
G60 - G64 Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému
G70 - G73 Choroby nervovosvalovej platničky a svalu
G80 - G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy
G90 - G99 Iné poruchy nervového systému


Nezahŕňa:

  • daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
  • infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
  • komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
  • kongenitálne chyby, znetvorenia, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 - Q99)
  • choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 - E90)
  • poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
  • nádory (C00 - D48)
  • subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 - R99)


ZdrojUpraviť