Choroby obehovej sústavy (MKCH-10)

CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY (MKCH-10, I00 - I99) sú klasifikované ako IX. kapitola Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Obsahuje tieto skupiny položiek

Kódy Popis
I00 - I02 Akútna reumatická horúčka
I05 - I09 Zdĺhavé reumatické choroby srdca
I10 - I15 Hypertenzné choroby
I20 - I25 Ischemické choroby srdca
I26 - I28 Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu
I30 - I52 Iné choroby srdca
I60 - I69 Cievne choroby mozgu
I70 - I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc
I80 - I89 Choroby žíl, miazgových ciev a uzlín nezatriedené inde
I95 - I99 Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy


Nezahŕňa:

  • niektoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
  • niektoré infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
  • komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
  • vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 - Q99)
  • choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 - E90)
  • poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
  • nádory (C00 - D48)
  • subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 - R99)
  • systémové poruchy spojivového tkaniva (M30 - M36)
  • prechodné mozgové ischemické ataky a podobné syndrómy (G45.-)

Zdroj upraviť