Vibrácia

(Presmerované z Chvenie)

Vibrácia je mechanické kmitanie (oscilácia) predmetu.

Môže ísť napríklad o rýchly periodicky opakovaný nízkoamplitúdový pohyb súčiastok, zariadenia, materiálov, ktorý vzniká neúmyselne (napr. chodom stroja) alebo úmyselne, vyvolaný zvláštnym zariadením – vibrátorom (napr. na zhutňovanie betónu).