Cieva v botanike je rad cievnych článkov spojených perforovanými koncovými stenami do tvaru trubice.[1] Slúži na prenos vody a v nej rozpustených výživných solí z koreňa do stonky. Spolu so sitkovicami tvorí vodivé pletivo. U vyšších rastlín cievy a sitkovice tvoria cievne zväzky.

Druhy ciev upraviť

Referencie upraviť

  1. cieva [online]. Nitra: Katedra botaniky a genetiky fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, [cit. 2015-01-28]. Dostupné online.