Cievne zásobenie hlavy a krku

Cievne zásobenie hlavy a krku môžeme rozdeliť na 2 veľké skupiny: