Cirkevný hodnostár

Cirkevný hodnostár je osoba ktorá má určitú hodnosť alebo určité dôležité postavenie v cirkvi.

V katolíckej cirkvi sú hodnostári len osoby s druhým a tretím stupňom kňazstva (kňaz a biskup). Používajú tituly: biskup, prelát, legát, pápež, kardinál, kancelár, kanonik, monsignor, koadjútor a pod.

Každý z hodnostárov ma svoje insígnie (viditeľné znaky).