Citová výchová je pôsobenie na diferenciáciu, prehlbovanie a obohacovanie citového života, na kontrolu a adaptovanosť jeho vonkajších prejavov. Realizuje sa prostredníctvom vzťahu s ľuďmi, vzťahom k sebe samému i k okolitej realite. Vzorce emočných reakcií, ktoré sa človek v priebehu života naučí, závisia od jeho kultúrneho prostredia, sociálnej príslušnosti a osobnej skúsenosti.

Externé zdroje upraviť

FILIT Zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok