Civilizmus, tiež civilizačná či civilná poézia je tendencia v poézií na konci 19. storočia a prvého dvadsaťročia 20. storočia. Sústreduje sa na zobrazenie technických vymožeností, moderného života a civilizácie. Oslavuje všedné veci a ľudskú prácu. Za zakladateľa je považovaný Walt Whitman.

Referencie upraviť

  • PETERKA, Josef. Civilismus. In: VLAŠÍN, Štěpán (ed.). Slovník literárních směrů a skupin. Praha 1983,