Cnostný Metod je film režiséra Jána Lacka z roku 1979.