Projektovanie pomocou počítača

(Presmerované z Computer-aided design)

Projektovanie pomocou počítača alebo CAD (iné názvy pozri nižšie; angl. computer-aided design alebo computer-assisted design, skr. CAD) sú programové systémy a počítače používané na projektovanie objektov, najmä pre strojárstvo, architektúru, stavebníctvo, elektroniku, dopravu alebo pre špeciálne vedecké aplikácie.[1]

Jednoduchá strojárska súčiastka - fotorealistická vizualizácia (Creo Parametric)

Slovenské názvy môžu byť:

 • názvy typu "...pomocou počítača": projektovanie pomocou počítača[1][2][3][4], navrhovanie pomocou počítača[5], návrh pomocou počítača[6][7], konštruovanie pomocou počítača[8][9], konštrukcia pomocou počítača[10], kreslenie pomocou počítača[11], dizajn pomocou počítača[12] (Poznámka: Niekedy sú namiesto slov pomocou počítača slová za pomoci počítača)
 • názvy typu "...podporované počítačom": projektovanie podporované počítačom[13], navrhovanie podporované počítačom[14], návrh podporovaný počítačom[15], konštruovanie podporované počítačom[16], konštrukcia podporovaná počítačom[17], dizajn podporovaný počítačom[18],
 • názvy typu "počítačom podporované...": počítačom podporované projektovanie[19], počítačom podporované navrhovanie[20], počítačom podporovaný návrh[21][22], počítačom podporované konštruovanie[23][16], počítačom podporovaná konštrukcia [24], počítačom podporovaný dizajn[25],
 • názvy typu "počítačové...": počítačové projektovanie[26], počítačový návrh[7], počítačové navrhovanie [27], počítačový dizajn[28],
 • názvy typu "automatizované...": automatizované projektovanie[11][7], automatizované konštruovanie[29],
 • ostatné: strojový návrh[6], CAD[1][5], CAD systém[30], systém CAD[5].

Charakteristika

upraviť

Ide o programové vybavenie pre geometrické a matematické modelovanie súčiastok a ich vlastností. Okrem grafických činností CAD systémy umožňujú realizovať aj rôzne inžinierske výpočty a analýzy.

CAD systémy vykonávajú náročné úkony, preto potrebujú výkonnú výpočtovú techniku a výkonné grafické prostriedky na dvoj- alebo trojrozmerné zobrazovanie projektovaných objektov. Podporujú aj spoluprácu s databázami, ktoré vytvárajú kompletnú technickú a i. dokumentáciu. Spôsob práce operátora s CAD systémom je interaktívny. Rozšírením CAD systémov sú CAD/CAM systémy; v nich sa dáta o projektovanom výrobku prenášajú priamo do výrobného systému počítačovou sieťou.[1]

 1. a b c d CAD. In: Encyclopaedia Beliana 2, S. 428
 2. Anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník Spracovanie informácií. Bratislava: Alfa. 1979, S. 50
 3. [1]
 4. nariadenie Komisie (EÚ) č. 371/2010 zo 16. apríla 2010, ktorým sa nahrádzajú prílohy V, X, XV a XVI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica)
 5. a b c Nemecko-slovenský technický slovník 1. diel. Bratislava: Alfa. 1993, S. 187
 6. a b Anglicko-český slovník výpočetní techniky. 1986, S. 93
 7. a b c MINIHOFER, O. Německo-český slovník výpočetní techniky. 1989, S. 180
 8. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2021-09-14]. Dostupné online. Archivované 2021-09-14 z originálu.
 9. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2021-09-14]. Dostupné online. Archivované 2022-07-04 z originálu.
 10. KOBLEN I., SZABO S. Manažment životného cyklu leteckej techniky II. 2017 [2]
 11. a b RAGAN, J. Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky. 1998, S. 94
 12. [3] ([4])
 13. TNI ISO/TR 10623
 14. STN ISO 6707-1:2008
 15. [5]
 16. a b SLOVENSKO - ANGLICKÝ A ANGLICKO - SLOVENSKÝ SLOVNÍK BIOSYSTÉMOVÉHO INŽINIERSTVA. 2015 [6]
 17. [7]
 18. http://student.fiit.stuba.sk/~gregor04/PMS_projekt/vr/implementation.html
 19. [8]
 20. NÔTA, Roman. Počítačom podporované navrhovanie: Computer aided design : distortion of reality in virtual space : skreslenie reality vo virtuálnom priestore. Tvorivosť v dizajne III.: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2017, , 62-66. ISBN 978-80-228-2996-0
 21. KŘÍŽ, J. Velký frekvenční slovník počítačů. 1995, S. 91
 22. https://www.minzp.sk/files/api/api_opz_final.pdf
 23. [9]
 24. [10]
 25. [11]
 26. https://app.glosbe.com/tmem/show?id=-8689959205354921955
 27. [12]
 28. [13]
 29. https://www.pechacek.cz/skolak/CDBonus/povolani/j-m/k27.htm
 30. BALOGHOVÁ, M. ed. Rozum do vrecka. 1998, S. 252