Záväzok (účtovníctvo)

(Presmerované z Cudzí kapitál)

Záväzok je:

  • a) v širšom zmysle: existujúca povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dá sa spoľahlivo oceniť podľa [paragrafov zákona o účtovníctve]; vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe alebo vo výkaze o majetku a záväzkoch;[1] synonymá sú: cudzí kapitál, cudzie zdroje (- toto bol oficiálny slovenský názov do roku 2002), požičané zdroje, dlhy alebo nepresne: pasíva
  • b) v užšom zmysle: ako bod a ale bez rezerv, bankových úverov a krátkodobých finančných výpomocí

Delenia záväzkov v širšom zmysle

upraviť

Podľa formy:

Podľa dĺžky trvania:

Referencie

upraviť
  1. Zákon 431/2002 Z.z. o účtovníctve (stav k 1.1.2012)
  • KOTULIČ, Rastislav. Finančná analýza podniku. Bratislava : Iura edition, 2010. 238 s. (Ekonómia.) ISBN 9788080783426.