Cykloalkány (staršie cykloparafíny) sú nasýtené uhľovodíky so všeobecným vzorcom CnH2n, ktorých atómy sú usporiadané do kruhov, pričom najmenší z nich môže byť len trojčlenný. Cykloalkány sú uhľovodíky, ktoré majú v molekule jednoduché väzby C-C a uzavretý reťazec.

Cyklopropán je najmenšia alicyklická zlúčenina a najmenší cykloalkán

V názvoch cykloalkánov je charakteristická predpona cyklo- ( grécky cyklus=kruh).

Najvýznamnejší cykloalkán je cyklohexán. Cyklohexán sa nachádza v niektorých ropách. Je to horľavá kvapalná látka, používa sa ako rozpúšťadlo a na výrobu plastov. Viaceré zlúčeniny odvodené od neho sú vonné látky v kvetoch, plodoch, listoch a iných častiach rastlín. Používajú sa v potravinárstve, kozmetike, ale aj pri výrobe liečív.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému cykloalkány