Cyriak (svätec)

kresťanský mučedník

Svätý Cyriak alebo Cyriak Rímsky zomrel v roku 309 za cisára Maximiliána mučeníckou smrťou. Je patrónom proti pokušeniu a posadnutosti. Je patrónom rádu Krížovníkov s červeným srdcom. Je jedným zo 14 svätých pomocníkov.

Býva zobrazovaný so spútaným démonom, niekedy leží spútaný diabol alebo drak pri jeho nohách, inokedy ich svätec vedie na povrázku. Máva v ruke palmu na znamenie víťazstva pri mučení. Pri jeho nohách býva zobrazované i dievčatko, pravdepodobne dcéra cisára Diokleciána.

Legenda upraviť

Podľa legendy bol Cyriak rímsky aristokrat, po obrátení na kresťanskú vieru sa zriekol materiálnych vecí a svoj majetok rozdal chudobným. Odsúdencom na nútené práce stavajúcich Diokleciánove kúpele pomáhal znášať ich údel. Cyriak im odnímal bremená a povzbudzoval ich. Dozorcovia to nahlásili Diokleciánovi a ten ho uväznil. Vo väzení vyliečil niekoľko slepcov vzývajúc Kristove meno. Keď sa to Dioklecián dozvedel, dal ho priviesť, aby vyliečil jeho dcéru Artemisiu posadnutú zlým duchom. Cyriak démona vyhnal a dievča potom vyznalo vieru v Krista aj jej matka sv. Serena. Cisár síce žasol nad týmto divom, ale vieru neprijal. Cyriaka však prepustil. Vyhnal zlého ducha tiež z dcéry vládcu Perzie Šápúra I.

Po Diokleciánovi nastúpil na trón Maximilián, ktorý dal Cyriaka predviesť pred súd. Keď Cyriak odmietol obetovať rímskym bohom, sudca mu dal poliať hlavu horúcou smolou, jemu to však neuškodilo. Dal ho potom rôzne mučiť a nakoniec sťať. Miestodržiteľ zabral Cyriakov dom a na mieste, kde stálo baptisérium zriadil kúpele. Keď do kúpeľov pozval 19 svojich priateľov, pri hodovaní a kúpeli všetci zomreli.

Relikvie upraviť

Po poprave bol pochovaný pri Via Salaria. Neskôr boli jeho relikvie prenesené do Santa Maria in Via Lata v Ríme. Jeho relikvie sa nachádzajú aj v opátstve Saint Cyricus v Altorfe.