Dátový záznam (iné názvy: údajový záznam, záznam, (dátová/údajová) veta; po anglicky record), resp. v niektorých kontextoch riadok (angl. row), je zbierka dát, ktoré sú v istom elementárnom vzťahu alebo ktoré majú spoločné príznaky. Dátový záznam môže pozostávať z viacerých polí dát (angl. fields).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.